Vässa rakkniv

Slipning görs för att eggen inte är skarp nog längre eller för att det har blivit ett jack i eggen som behöver tas bort. Ju bättre man sköter om sin rakkniv, desto lägre är risken för att man behöver slipa den. Om du ofta behöver slipa din rakkniv är det ett tecken på att du gör något fel.

Jag rekommenderar manuell slipning med slipsten, men det finns de som använder elektriska slipmaskiner istället. Personligen skulle jag endast använda elektrisk slipmaskin om jag hade att göra med en kniv som fått ett större jack i eggen; då kan en elektrisk slip vara bra för att grovslipa bort jacket innan man övergår till manuell slipsten för att vässa eggen.

Så här gör du för att vässa din rakkniv

Den här är en kortfattad guide till hur man slipar en rakniv manuellt med slipsten. För att se hur det går till rent praktiskt, gör gärna ett besök på YouTube, där finns det flera bra och handfasta klipp att titta på.

  1. Applicera olja på slipstenen. Man ska aldrig slipa knivbladet utan olja. Håll koll medan du slipar och applicera mer olja vid behov.
  2. Placera rakkniven platt på slipstenen med eggen först. (Motsatsen mot strigling alltså. När man striglar ska ryggen vara först.)
  3. Dra knivbladet rakt längs hela slipstenen. Upprepa med långa, mjuka rörelser, och dra alltid hela bladet över stenen vid varje enskilt drag. Tryck inte bladet mot stenen; knivens egen vikt är tryck nog.Även om det bara är en del av eggen som fått ett jack eller förlorat sin skärpa ska man slipa hela eggen uniformt, annars riskerar man att få en ojämn egg som inte rakar uniformt. En egg som inte är uniform gör det svårare att raka sig och ökar dramatiskt risken för att skära sig.Håll koll på exakt hur många drag du drar denna sida av bladet över slipstenen.
  4. Vänd på kniven och slipa andra sidan. Dra denna sida exakt lika många gånger över slipstenen som du gjorde med första sidan.För att säkerställa att det blir jämt kan man till exempel göra 10 drag på ena sidan och sedan vända kniven och göra 10 drag på andra sidan. Sedan kontrollerar man hur eggen är och börjar om igen med första sidan om det är så att ytterligare slipning behövs. En annan metod är att vända kniven mellan varje enskilt drag, så att man hela tiden slipar första sidan – andra sidan – första sidan – andra sidan, och så vidare.
  5. Pröva om eggen har återfått det mesta av skin skärpa. Om så är fallet, övergå till att använda strigeln istället för att få till det sista som krävs för att eggen ska bli riktigt skarp.
  6. Efter striglingen, applicera mer olja på rakkniven, annars kommer den nya egg du har slipat fram att utsättas för oxidering eftersom den är i kontakt med luftens syre.